Regulamin serwisu


1. Definicje


1. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu.

2. Administrator - osoba zarządzająca serwisem.

3. Banner - mała grafika w formacie .png wysyłana do serwisu przez Użytkownika.

4. Boost - płatna usługa polegająca na wyróżnieniu dodanego serwera na liście.


2. Informacje ogólne


1. Korzystanie z serwisu jest darmowe.

2. Korzystać z serwisu może osoba, która ukończy 18 rok życia, lub posiada zgodę opiekuna prawnego.

3. Użytkownik jest zobowiązany do:

• Monitorowania nazwy serwera oraz opisu pod względem wulgaryzmów.

• Umieszczania bannerów zgodnych z tematyką gry, której dotyczy serwer.

• Przestrzegania lokalnego prawa oraz przyjętych norm społecznych.

• Informowania o ewentualnych błędach oraz lukach bezpieczeństwa znajdujących się w serwisie.

4. Serwis zabrania umieszczania w opisie, komentarzach oraz motd treści wulgarnych, obraźliwych, niezwiązanych z tematem oraz pornograficznych.


3. Prawa Administratora


1. Administrator ma prawo do:

• Usunięcia serwera bez podania przyczyny.

• Usunięcia wszystkich kont Użytkownika z serwisu, jeśli posiada ich więcej niż jedno.

• Usunięcia wszystkich głosów, jeśli uzna że zostały dodane w sposób nieuczciwy.

• Przerwania dostępu do serwisu bez podania przyczyny.

• Wykonania przerwy technicznej w serwisie.

2. Administrator jest zobowiązany do:

• Usuwania błędów uniemożliwiających korzystanie z serwisu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

• Ochrony prywatności Użytkowników serwisu.

• Monitorowania serwerów pod względem przestrzegania regulaminu.


4. Wymagania techniczne


1. Do korzystania z serwisu wymagana jest przeglądarka internetowa z dostępem do sieci internet.

2. Serwis wymaga włączonej obsługi javascript w przeglądarce.

3. Serwis zaleca korzystanie z aktualnych przeglądarek Firefox, Google Chrome, Opera oraz Edge.

4. Korzystanie z aplikacji blokujących reklamy może uniemożlić korzystanie z serwisu.


5. Płatne usługi


1. Serwis dostarcza płatny dostęp do Boostowania wybranego serwera na liście.

2. Serwis dostarcza płatny dostęp do zwiększenia limitu serwerów przypisanych do konta Użytkownika.