poszukaj.se

📜 Regulamin

§1 Podstawowe definicje

1.1 Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.

1.2 Administrator - osoba zarządzająca Serwisem.

1.3 Promowanie - płatna usługa polegająca na wyróżnieniu wybranego serwera w Serwisie.

1.4 Serwis - strona internetowa znajdująca się w domenie poszukaj.se.

1.5 Serwer - zewnętrzna aplikacja dodana przez Użytkownika, która podlega monitoringowi przez Serwis.

§2 Informacje ogólne

2.1 Korzystanie z podstawowej funkcjonalności serwisu jest darmowe.

2.2 Korzystać z serwisu może osoba, która ukończyła 13 rok życia, lub posiada zgodę opiekuna prawnego.

2.3 Użytkownik jest zobowiązany do: * Przestrzegania lokalnego prawa oraz regulaminu Serwisu. * Informowania o ewentualnych błędach lub lukach bezpieczeństwa znajdujących się w Serwisie.

2.4 Serwis zabrania umieszczania w nazwie, opisie, bannerach, komentarzach treści wulgarnych, obraźliwych oraz przeznaczonych dla osób pełnoletnich.

2.5 Administrator nie odpowiada za treści umieszczane przez Użytkowników.

§3 Prawa i obowiązki Administratora

3.1 Administrator ma prawo do:

  • Usunięcia Serwera bez podania przyczyny.
  • Usunięcia wszystkich kont Użytkownika z Serwisu, jeśli posiada ich więcej niż jedno.
  • Usunięcia wszystkich głosów Serwera, jeśli uzna, że zostały oddane w sposób nieuczciwy.
  • Usunięcia komentarzy Serwera łamiących punkt 2.4 regulaminu.
  • Przerwania dostępu do Serwisu bez podania przyczyny.
  • Wykonania przerwy technicznej w Serwisie.

3.2 Administrator jest zobowiązany do:

  • Usuwania błędów uniemożliwiających korzystanie z Serwisu w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia.
  • Ochrony prywatności Użytkowników Serwisu.
  • Zwrócenia czasu niedostępności Serwisu aktualnym usługom Promowanym, jeśli ten przekroczył 4 godziny.

§4 Wymagania techniczne

4.1 Do korzystania z Serwisu wymagana jest przeglądarka internetowa z dostępem do sieci internet.

4.2 Serwis wymaga do poprawnego działania włączonej obsługi javascript w przeglądarce.

4.3 Serwis zaleca korzystanie z aktualnych przeglądarek Firefox, Google Chrome, Opera oraz Edge.

4.4 Korzystanie z aplikacji blokujących reklamy, w tym określoną zawartość strony może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

§5 Usługi odpłatne

5.1 Serwis dostarcza płatny dostęp do Promowania wybranego Serwera na liście serwerów w Serwisie.

5.2 Promowanie polega na wyróżnieniu wybranego Serwera na początku listy oraz wyłączeniu bannerów reklamowych AdSense na podstronie Promowanego Serwera.

5.3 Promowane Serwery są sortowane według pozostałego czasu zakupionego Promowania.

5.4 Serwer otrzymuje Promowanie po zaksięgowaniu płatności przez wybranego pośrednika. W przypadku płatności za pomocą PayPal może to trwać do 24 godzin.

5.5 Promowane jest na stałe przypisane do konkretnego Serwera i nie podlega wymianie lub przeniesieniu.

5.6 Dokonując zakupu Promowania Serwera w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi i przyjmuję do wiadomości, że traco przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia świadczenia usługi.

5.7 W przypadku korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem lub Polityką Prywatności, a w szczególności z naruszeniem obowiązującego prawa, Administratorowi Serwisu przysługuje prawo do wypowiedzenia zakupionej usługi Promowania w trybie natychmiastowym, bez możliwości zwrotu dokonanej na rzecz Serwisu płatności.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 19.02.2022